Nagrody i wyróżnienia

III nagroda w kategorii
PRODUCENCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

przyznana decyzją Kapituły i Organizatorów Konkursu 
Orły Polskiego Budownictwa 2013 pod Honorowym Patronatem
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki.