Korytko skarpowe

typ trapezowy wg KPED 01.25

Drogowe korytka odwadniające montowane są wzdłuż jezdni w celu odprowadzenie spływających wód deszczowych bezpośrednio do odbiornika lub do studzienek kanalizacyjnych np. DN 500.  
Mają szerokie zastosowanie wśród wykonawców przy budowie autostrad, dróg czy dużych placów.

Zastosowanie:
Do konstrukcji ścieku skarpowego.

 Artykuł Szerokość
A (mm)
Szerokość
B (mm)
Wysokość
H (mm)
 Wysokość
h (mm)
Długość
L (mm)
Masa
kg
 korytko skarpowe 38×15 380 500 150/200 100/145 500 48