Korytko trójkątne

typ korytkowy wg KPED 01.05

Drogowe korytka odwadniające montowane są wzdłuż jezdni w celu odprowadzenie spływających wód deszczowych bezpośrednio do odbiornika lub do studzienek kanalizacyjnych np. DN 500.  
Mają szerokie zastosowanie wśród wykonawców przy budowie autostrad, dróg czy dużych placów.

Zastosowanie:
Do konstrukcji ścieku drogowego.

 Artykuł Szerokość
A (mm)
Wysokość
H (mm)
 Wysokość
h (mm)
Długość
L (mm)
Masa
kg
 korytko trójkątne 50×20 500 200 100 500 95