Studnie monolityczne

Studnie kanalizacyjne wg PN EN 1917:2002 – rodzaje zakończeń

Studzienki kanalizacyjne stanowią podstawowe uzbrojenie sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz sanitarnej. Umiejscawia się je w celu zmiany kierunku przepływu kanału, w miejscach zmiany średnicy oraz na prostych odcinkach kanału o większych długościach. Montowane są również w miejscach połączenia lub w rozgałęzieniach kanałów, tworząc w ten sposób węzły kanalizacyjne.

Dzięki temu rozróżnia się studnie: rewizyjne, przelotowe, połączeniowe, rozgałęzieniowe czy mieszane.

Studzienki kanalizacyjne składają się z podstawowych elementów tj.: podstawy studzienki, elementów nadbudowy, którymi mogą być kręgi lub bezpośrednio płyta pokrywowa lub zwężka. Elementy łączone są między sobą za pomocą uszczelki elastomerowej. Zwieńczenie studni stanowi właz kanałowy. w celu dokładnego dopasowania się do żądanej wysokości studni mają zastosowanie pierścienie wyrównawcze, które umiejscawia się bezpośrednio pod właz.

W przypadku studni o średnicy D 1500 istnieje możliwość zastosowania płyty redukcyjnej w celu zmniejszenia średnicy komina studni. Ten zabieg stosuje się najczęściej ze względów ekonomicznych, gdy wysokość całkowita studni jest znaczna, lub ze względów technologicznych.

Podstawa studzienki kanalizacyjnej – wykonana monolitycznie

Oznacza to, że podstawa studzienki kanalizacyjnej odlewana jest łącznie z kinetą oraz przyłączami rur. Dzięki temu kineta oraz podstawa studzienki stanowią monolit, wykonany jednocześnie z betonu tej samej, wysokiej klasy. Gwarantuje to uzyskanie niskiego stopnia nasiąkliwości, mniejszego niż 4 % dla całego elementu. Wynik taki nie jest osiągalny w przypadku wykonywania kinet tradycyjną metodą dwu-etapową.

Produkowane przez nas podstawy studzienek kanalizacyjnych umożliwiają łączenie z dowolnym systemem rur kanalizacyjnych, zarówno wykonanych z tworzyw sztucznych przez kamionkę po rury betonowe. Możliwe jest też łączenie w jednej studni różnych rodzajów rur. Każda podstawa studzienki wykonywana jest na indywidualne zamówienie określające rodzaj, kąty położenia oraz wysokości przyłączy. Na plac budowy dostarczana jest monolityczna podstawa studzienki wraz z elementami nadbudowy dobranymi do właściwej wysokości studni i rodzaju jej zakończenia.

products_gfx