Wpusty uliczne

betonowe studzienki DN 500

wg PN EN 1917:2004

Wpusty uliczne służą w kanalizacji ogólnospławnej lub rozdzielczej do przechwytywania wód deszczowych m.in. z ulic, placów parkingowych itp., które przykanalikami odprowadzane są do kanalizacji deszczowej.

Wpusty składają się z elementu dennego o wysokości 0,5 m lub 1,0m, kręgu pośredniego o wysokości 0,5 m lub 1,0 m oraz elementów stanowiących zakończenie wpustu czyli pierścień odciążający, dystansowy jak również płyta pokrywowa. Cały wpust  zwieńczony jest żeliwem kanalizacyjnym. Połączenie studzienki DN 500 z kanalizacją deszczową wykonuje się za pomocą przykanalika, najczęściej przejście szczelne PVC, o średnicy DN 150 lub DN 200. Żądaną wysokość studzienki uzyskuje się zestawiając w/w elementy
wg odpowiedniej ilości i kolejności.

 Artykuł Średnica wew.
D1 (mm)
Średnica zew.
D2 (mm)
Wysokość
H (mm)
 Grubość ścianki
S (mm)
Masa
kg
 element denny 500/500 500 640 500 70 183
element denny 500/1000 500 640 1000 70 334
krąg 500/500 500 640 640 70 150
krąg 500/1000 500 640 1000 70 301
pierścień odciążający 660/150 660 1100 150 - 219
pierścień dystansowy 660/250 660 900 250 - 176
płyta pokrywowa 500/150 500 900 150 - 158