Korytko muldowe

typ korytkowy wg KPED 01.03

Drogowe korytka odwadniające montowane są wzdłuż jezdni w celu odprowadzenie spływających wód deszczowych bezpośrednio do odbiornika lub do studzienek kanalizacyjnych np. DN 500.  
Mają szerokie zastosowanie wśród wykonawców przy budowie autostrad, dróg czy dużych placów.

Zastosowanie:
Do konstrukcji ścieku drogowego, skarpowego i umocnienia dna rowu.

 Artykuł Szerokość
A (mm)
Wysokość
H (mm)
 Wysokość
h (mm)
Długość
L (mm)
Masa
kg
 korytko drogowe 60×15 600 150 70 500 84